Förändringsledare Helena Berggren

Organisationskonsult Helena Berggren AB arbetar dagligen med förändringsarbete.
Vi utvecklar personer och organisationer med målet att skapa en sund och välmående
företagskultur, attraktiva arbetsgivare med motiverade medarbetare och trygga ledare.
Inte minst att skapa en organisation som fungerar rakt igenom alla led – förståelse, samsyn, effektivitet och arbetsglädje.

Vi har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsfrågor och förstår dess utmaningar och möjligheter.  Vi har ett brett nätverk av kompetens och kan tillgodose kundens totala behov. Vi erbjuder helheten. Med kunskap, ödmjukhet, engagemang och ett starkt fokus skapar vi tillsammans önskat resultat

En arbetsplats där individen och gruppen mår bra och har tydliga mål skapar rätt förutsättningar för lönsamhet och ett starkt varumärke. En nöjd medarbetare är en fantastisk ambassadör och bärare av varumärket.

De flesta företag har en uttalad värdegrund. Men vet alla på företaget hur värdegrunden visar sig i vardagen, i det dagliga egna arbetet? Vi strävar efter en levande värdegrund som är mycket mer än en text på ett intranät.

Väl fungerade grupper är effektiva. Att skapa lagkänsla och bygga starka team är en av våra kompetenser.
Grus i maskineriet tar energi. Att ha effektiva flöden, fungerande samarbete och goda relationer skapar energi. Energi ger effektivitet och effektivitet leder till lönsamhet.

Våra tjänster är helt kundanpassade. Vi vet att alla företag och organisationer har olika utmaningar och olika möjligheter.

Vår devis är ”Resultat får du inte av vad du VET – utan av vad du GÖR”!

Hör av dig så berättar vi gärna mer !